Etiquette & omgangsvormen

Zakelijke etiquette en omgangsvormen spelen in het bedrijfsleven een essentiële rol. Het zijn normen en waarden waarmee we in het bedrijfsleven opereren. Het wordt ook wel het protocol genoemd en biedt een gemeenschappelijk platform dat mogelijkheid geeft tot geordend contact ook wanneer er tegenstrijdige belangen spelen, als bijvoorbeeld con-collega’s met elkaar om tafel zitten. Etiquette gaat in de basis om het faciliteren van onderling contact. Ze maakt de weg vrij voor een effectieve inhoudelijk uitwisseling van standpunten, belangen en gevoelens. Een hoger genoten opleiding biedt nog geen garantie dat u etiquettair ook onderlegd bent, terwijl de omgeving dat wel van u verwacht in het bedrijfsleven. Een onzekere houding en gedrag bij zakelijke gelegenheden werkt belemmerend voor uw persoonlijke effectiviteit. Zakendoen, samenwerken is gebaseerd op onderling respect en vertrouwen en elkaar iets gunnen, als u geen rekening houdt met de ander, dan is er andersom ook weinig animo om rekening te houden met uw belangen. Hetgeen zich kan vertalen in geen contract, geen samenwerking, geen bereidheid tot wederdienst.

Verdere Toelichting

We leren u de diverse etiquette regels en omgangsvormen binnen het bedrijfsleven en richten ons daarnaast ook specifiek op uw vakgebied. Het helpt u zakelijke uitglijders voorkomen, u dwingt er respect mee af, het geeft vertrouwen in de manier waarop u zakelijk handelt en hoe u zich in uw aanwezigheid presenteert.

Wat bieden wij in deze richting?

 

Training

 

Presentatie

 

Workshop

Training
Voor zakelijke etiquette en omgangsvormen hebben we een training ontwikkeld waarbij er met de deelnemer(s) gericht getraind en geoefend wordt op kennis en vaardigheden. Afhankelijk van het niveau van de deelnemer(s) en het gewenste doel wordt gekeken naar de groepsgrootte. Een training 1-op-1 of een kleine groepsgrootte levert meer op aangezien de deelnemer daarmee een persoonlijke en effectieve groei doormaakt. Al onze trainingen worden op maat gemaakt, gericht op niveau, gewenste doel, het imago van het bedrijf en de branche waarin u werkzaam bent.

Presentatie
In een op maat gemaakte presentatie presenteren we het effect van zakelijke etiquette en omgangsvormen in het bedrijfsleven en de branche waarin u werkzaam bent. Er worden diverse vormen visueel zichtbaar gemaakt aan de deelnemers. Onze kennis wordt gedeeld maar in effectiviteit wordt niet persoonlijk getraind en geoefend. Voordeel kan zijn dat u mensen niet direct wilt aanspreken op bijvoorbeeld gebrek aan kennis op dit aspect, de boodschap wordt algemeen gebracht waarmee deelnemers de kans gegeven wordt om het zelf toe passen.

Workshop
In een op maat gemaakte workshop wordt het effect van zakelijke etiquette en omgangsvormen in het bedrijfsleven gepresenteerd door middel van een presentatie en wordt tegelijkertijd de theorie vertaald naar de praktijk door middel van groepsopdrachten. De workshop heeft als voordeel dat het minder tijd in beslag neemt dan een training. De groepsgrootte kan groter zijn waardoor het algemene bereik binnen uw bedrijf of organisatie direct groot is. De persoonlijke effectiviteit is over het algemeen groter dan bij een presentatie en wordt er bij een workshop minder persoonlijke groei ervaren dan in een training.

Wilt u meer informatie?

Omdat we graag staan voor kwaliteit, empatisch luisteren en verbale communicatie ons vak is, staan we u het liefst persoonlijk te woord. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06 10 56 81 71. Vindt u het in eerste instantie fijner om uw vragen over zakelijke etiquette en omgangsvormen per mail aan ons te stellen dan zien wij deze graag via het informatieformulier tegemoet. U kunt binnen een dag een reactie van ons verwachten.

"